Üdvözlet

LOGINMESSAGE
Felhasználói név:
Jelszó:
Bejelentkezés / regisztráció:

[ ]
[ ]

Nincs kép!

Közelgő Események

Nincs közelgő esemény

Találkozzunk a Facebookon!

A várossá avatás emlékmûve

Bábolna 2003. július 1-jével nyerte el a városi rangot. Az ünnepélyes avatásra azonban csak október 3-án és 4-én került sor. Ez alkalommal leplezték le az ezzel kapcsolatos, városháza elõtt elhelyezett emlékmûvet is. A két oszlopból álló emlékmû egyik oszlopán - Bábolna Város 2003 - felirat olvasható, a másik oszlopán Bábolna város címere látható. Most vigyük végig a település történetének legfontosabb eseményeit, a teljesség igénye nélkül: 1268 - a fennmaradt régi iratok szerint ebben az esztendõben egy vitás ügy kapcsán az uralkodó - aki nem volt más mint IV. Béla - úgy döntött, hogy ez a terület Babunai Miklós magyar nemest illeti meg. Ezt követõen ez a terület évszázadokon keresztül a Babunai-család birtoka volt. 1789 - az állami ménesek létrejöttével ezt a területet, mely 4000 hektár volt és már Szapáry József gróf tulajdonát képezte 450.000 aranykoronáért állami ménes céljaira az állam megvásárolta. 1806 - Bábolna, mely eddig, Mezõhegyes fiókintézményeként létezett, elszakadt Mezõhegyestõl és önálló ménes lett. 1836 - Herbert Edward Bábolnai ménes parancsnok, arab lovakat vásárolt a közel-keleten Mezopotámiában. 1869 - Leveldi Kozma Ferenc közbenjárásával a magyarországi ménesek, melyek ezidáig osztrák vezetéssel és személyzettel mûködtek, magyarrá váltak és a lótenyésztés mellett mezõgazdasági termelést is folytattak, természetesen Bábolna is. 1944 - a közeledõ front elõl a ménes vezetése a lovakat a dél-németországban lévõ Bergstettenbe menekítette. 1947 - a ménes hazajött. Az új gazdasági rendszerben azonban nem önálló lett, hanem a gazdaság egyik önelszámoló egységévé vált. 1948 - Bábolna sorsa rendezõdött. A ki nem osztott földeken megalakult a ,,Bábolnai Nemzeti Vállalat’’. 1949 - Bábolna törzsállattenyésztõ állami gazdaság lett. Hozzákapcsolták a korábbi kisbéri méneshez tartozó Vasdinnye- és Tarcs-pusztákat, valamint a Pannonhalmi apátság két pusztáját, Ölbõt és Mihályházát. 1958 - Bábolnapuszta elszakadt Banától és önálló községgé vált. 1960 - a Bábolnai Állami. Gazdaságban új termelési forma alakult ki, és egy új vezérigazgató kezdett dolgozni. Az üzemben és a település életében is hihetetlen fejlõdés történt. 1975 - Megalakultak a közös tanácsok. Bábolna a két szomszéd községgel Banával és Tárkánnyal alkotott egy közigazgatási egységet. A székhely község Bábolna lett. 1979 - Bábolna közös tanácsa nagyközséggé vált. 1990 - Bábolna közös tanácsa nagyközségbõl a két társközség Bana és Tárkány kivált. Bábolna nagyközség maradt. 2003 - Bábolna várossá lett.


0/5 : Nincs értékelve

Hozzászólás beküldése