Üdvözlet

LOGINMESSAGE
Felhasználói név:
Jelszó:
Missing Code

Bejelentkezés / regisztráció:

[ ]
[ ]

Nincs kép!

Közelgő Események

Nincs közelgő esemény

Találkozzunk a Facebookon!

A kakas

Hol vagyunk már az 1960-as évek Bábolnájától? Az akkori puszta helyett egy város fogad bennünket. És nem is akármilyen. Rendezettségét, tisztaságát, újszerûségét sok régi város is megirigyelhetné. Egy pillanatra tekintsünk vissza a közelmúltra. 1960-ban településünk 2 rövid utcából, 2 félutcából, az akkor még meglévõ cselédlakásokból és néhány régi épületbõl állt. Lakóinak száma nem érte el a 2000 fõt, még a hozzákapcsolódó körzeti majorokkal együtt sem. Vajon mi történt ezalatt a 40 év alatt? Honnan került elõ a most meglévõ 30 utca közel 1000 új családi házzal, és a hozzájuk kapcsolódó szükséges intézményrendszerrel, valamint a közel 4000 lakossal együtt? Kétségkívül nem az égbõl mannaként hullott az ölünkbe. Hát akkor honnan? A magyarázatot a ,,Kakas’’ adja meg! A Tata felõl Bábolnára érkezõ utas az út jobboldalán az I-es keltetõ elõtt egy hatalmas betonoszlopon álló fém kakassal találkozik. Ez a kakas egy szimbólum! Szimbolizálja az új világot az új helyzetet. Érkeztével annak idején egy új világ is érkezett Bábolnára. Ez az ideérkezõ új világ nem volt más, mint egy új termelési forma és ennek az új termelési formának egy új, eddig ismeretlen rendszere. Pontos nevén megnevezve: ,,Iparszerû Baromfihús és Tojástermelési Rendszer’’. Ez az új termelési forma forradalmat csinált. Forradalomra szította a gazdasági termelést, de forradalmasította a lakosság társadalmi életét és szemléletét is. Épültek a telepek, épültek a keltetõk, bõvültek az ipari létesítmények és ennek megfelelõen bõvült a foglalkoztatottak köre is. Elõbb a helyi munkaerõ felesleg, majd a környék munkaerõfeleslege is talált foglalkozási és kereseti lehetõséget. Mindezen túl a távoli vidékek - mindenekelõtt a Szabolcs-Szatmár megyeiek - csapatostul érkeztek és találtak munkát. A foglalkoztatási és kereseti lehetõségek kellemes gondja mellett az elhelyezési és ellátási gondok okoztak szinte megoldhatatlan problémát. Különösen a vidékrõl érkezõk jelentettek ilyen gondokat. Az átmeneti megoldásokon túl csak a lakásépítés oldhatta meg ezt a feladatot. A helyi gazdasági és társadalmi szervek összefogásával sikerült ezt a problémát is megoldani. Lehetõség nyílt családi házak építésére. A gazdasági és állami szervek támogatása a lakossági összefogása fõleg a társadalmi munka terén hihetetlen eredményeket hozott. Évenként 40-50 családi ház épült. A volt cselédek örültek, mert az új házaikban még fürdõszoba is volt. Maga a gazdaság is épített. Egymásután épültek a lakótelepek. Elõbb a Kisfaludy, majd a Széchenyi, a Rózsaerdei és végül az Ifjúsági lakótelep épült fel. A megnövekedett lakosság ellátását az erre hivatott régi intézményrendszer nem tudta biztosítani. Újakat, nagyobbakat kellett építeni. Ennek alapján épült fel az új tanácsháza, az új óvoda, az új iskola, az új mûvelõdési ház, az új szakorvosi rendelõ, bõvült a kereskedelmi hálózat és az utóbbi idõben új szállodával, sportcsarnokkal és postával lettünk gazdagabbak. Mindezekhez hozzá kell tenni, hogy a közel 4000 lakos olyan 30 utcában lakik, amelyik mindegyike járdásított, portalanított, víz, villany, gáz, csatorna. parabolaantenna rendszer van mindenütt. Egyszóval teljes a közmûvesítettség. Mindezt szimbolizálja a ,,Kakas’’ illetve a vele együtt érkezõ új termelési rendszer.


0/5 : Nincs értékelve

Hozzászólás beküldése