Üdvözlet

LOGINMESSAGE
Felhasználói név:
Jelszó:
Missing Code

Bejelentkezés / regisztráció:

[ ]
[ ]

Nincs kép!

Közelgő Események

Nincs közelgő esemény

Találkozzunk a Facebookon!

Millenniumi emlékmû

Hazánk 1000 éves fennállásának évfordulóját abban az idõben országszerte megünnepelték. Nálunk Bábolnán is nagy ünnepély volt. Ennek keretében egy emlékmû felállítására is sor került. Az emlékmû a katolikus templom elõtti parkban ma is megvan és megtekinthetõ. Ezen a kb. 3 m magas szürke márványoszlopon a következõ felirat olvasható: ,,Magyarország ezeréves fennállásának emlékére emelte a Bábolnai Magyar Királyi Ménesintézet tisztikara és tisztviselõ kara 1896-ik évben.’’ Megjegyezni kívánjuk, hogy a millenniumi évet nemcsak ez az emlékmû jelzi. Ezzel kapcsolatban megjelent egy nagyon szép kézírással írott könyv is. Ez a könyv az akkori Bábolna helyzetét részletesen és nagy szakértelemmel tárgyalja illetve ismerteti. Munkánk során e könyvnek néhány adatát és megállapítását mi is felhasználjuk. A könyv adatai szerint Bábolna ebben az idõben már jelentõs településként létezett. Igaz, hogy nem egy közigazgatási egység, vagyis nem egy község volt, hanem csupán egy puszta, amely közigazgatásilag a szomszédos Bana községhez tartozott. Mindez sajnos akkor is igaz volt, ha mind területileg, mind a lakosság számát illetõen néhány közeli községnek mint pl. Bana. Ete, Csép, Kisigmánd ilyen jellegû helyzetét meghaladta. Bábolnapusztának mint állami birtoknak létezését többek között a következõk jellemezték: Volt a ménes a maga tisztikarával és volt a birtok a maga tisztviselõ karával. Az elõbbiek a lótenyésztést, az utóbbiak a mezõgazdasági termelést végezték. Az elõbbiek mint hivatásos katonatisztek egyenruhás lóápolókkal, az utóbbiak mint iskolázott, szakképzett civil mezõgazdászok voltak és civil mezõgazdasági cselédekkel dolgoztak. Az akkori Bábolna a könyv szerint egy összefüggõ terület volt. Nagysága 7076 kataszteri hold, ami kb. 4000 hektárnak felel meg. E terület nagyobbik része kb. kétharmada ekével mûvelt terület, vagyis a mezõgazdasági termelést szolgáló terület volt még egyharmada legelõ, erdõ és egyéb más mûvelés szolgálatában állt. Az akkori adatok szerint a Bábolnán élõ lakosság száma 1470 fõ volt. Ennek megoszlása a következõ: civil lakosság 1111 fõ, ebbõl 577 férfi és 534 nõ. A katonai népesség száma: 350 fõ, ebbõl 321 férfi és 29 nõ. Mindez együttesen 1470 fõ. A birtok ekével mûvelt területein elsõsorban a következõ fõbb növények voltak: búza, rozs, árpa, zab, repce ezenkívül a mesterséges takarmányfélék, mint pl. a zabosbükköny, köles. A mezõgazdasági termeléshez szükséges felszereléssel a birtok rendelkezett. Volt pl. 41 igáskocsi, 152 igásszekér, 19 db vetõgép stb. Igaerõt elsõsorban az ökrök biztosították. Az akkori viszonyok modern felszerelése létezett a birtokon, villany, telefon. rádió a szakvezetésnek rendelkezésére állt. A lakosság ellátását szolgáló intézményrendszer is megvolt. Volt pl. iskola, templom, kórház, orvos, üzlet és kocsma is. Ilyen volt Bábolna mint település 1896-ban.


0/5 : Nincs értékelve

Hozzászólás beküldése