Üdvözlet

LOGINMESSAGE
Felhasználói név:
Jelszó:
Bejelentkezés / regisztráció:

[ ]
[ ]

Nincs kép!

Közelgő Események

Nincs közelgő esemény

Találkozzunk a Facebookon!

Erdei Ferenc

A nagy magyar Alföld egyik szép városában Makón született 1910. dec. 24- én. Tanulmányait Szegeden végezte. Már hallgatóként bekapcsolódott a falukutató mozgalomba. A parasztság élete, sorsa, életkörülményei, valamint ezek javításának lehetõségei érdekelték. Az ezzel kapcsolatos tapasztalatait és nézeteit a fiatalon megírt elsõ könyvében, a Futóhomokban rögzítette. Nagy feltûnést keltett vele. Késõbb, mint szociológus, és mint politikus tevékenykedett. Nemcsak hirdette a parasztság felemelkedésének lehetõségeit, hanem ezt gyakorlatban is bemutatta. 1939-ben családi mintagazdaságot alapított Szigetszentmiklóson. Az itt szerzett tapasztalatait 1943-ban a haladó gondolkodású politikusok szárszói tanácskozásán egy nagyhatású elõadás keretében ismertette. Ezekben az években alakult a Nemzeti Paraszt Párt. Ennek megszervezésébe is bekapcsolódott. Nem véletlen, hogy a Veres Péter vezette párt elnökhelyettesévé választották. A háború utáni konszolidáció kiépítésében és megteremtésében tevékenyen részt vett. Felismerte és hirdette az akkori Kommunista Párttal való együttmûködés lehetõségét és szükségszerûségét. Tagja volt az akkori ideiglenes kormánynak. A késõbbi években is több alkalommal volt miniszter. Az 1956-os idõszakot megelõzõen a Nagy Imre kormány minisztere, majd a kormányfõ közvetlen munkatársa lett. Híve volt és hirdette a több párt szükségességét. 1956. november 4-én tagja volt annak a küldöttségnek. mely Tökölön a szovjet csapatok kivonásáról tárgyalt. Egy hónap múlva szabadult. 1957-ben kinevezték az Agrárgazdasági Kutató Intézet igazgatójává. Írói munkássága is gazdag. Többek között megírta a Magyar tanyák, a Magyar falu, a Magyar város, a Mezõgazdaság és szövetkezet címû könyveket és más mûveket is. A bábolnai baromfiprogram, mint új termelési mód, felkeltette érdeklõdését. Több alkalommal is járt Bábolnán. Megtekintette az akkor már létezõ és termelõ baromfiállományt. Ezenkívül megtekintette a folyamatban lévõ beruházásokat, az épülõ keltetõket és baromfitelepeket. A hazai társadalmi és gazdasági életnek továbbra is egyik alakítója és formálója volt. Az 1968-as gazdasági reform egyik kidolgozója és megalkotója. Sajnos ez a nagy tudású ember viszonylag rövid ideg - mindössze 61 évet - élt. Szobra a bábolnai park egyik legszebb helyén megtekinthetõ.


0/5 : Nincs értékelve

Hozzászólás beküldése