Üdvözlet

LOGINMESSAGE
Felhasználói név:
Jelszó:
Bejelentkezés / regisztráció:

[ ]
[ ]

Nincs kép!

Közelgő Események

Nincs közelgő esemény

Találkozzunk a Facebookon!

A város

Bábolna Közös Tanácsú Nagyközség szervezetébõl 1990-ben a két társközség Bana és Tárkány kilépett. Bábolna ennek ellenére nagyközség maradt, sõt mint fejlett település a települések rangsorában feljebb kívánt lépni. A nagyközség önkormányzata 2002. november 20-i ülésén megfogalmazta, illetve kérte a település várossá nyilvánítását. A kérés úgy látszik jól volt idõzítve és indokolva, mert a válasz rövid idei múlva megszületett. A felsõbb szervek 2003. július 1-jével Bábolnát várossá nyilvánították. A várossá avatás ünnepélyére 2003. október 3-4. napján került sor. Az ünnepi ülésen megjelent Szili Katalin az országgyûlés elnöke és Keleti György országgyûlési képviselõ. Az ünnepi beszédet dr. Horváth Klára polgármester asszony tartotta. Közben a település fejlõdése - elõtte és utána is - tovább folytatódott. 2002 augusztus 29-én megépült a régóta várt sportcsarnok. Az avatási ünnepségen nem kisebb ember, mint Medgyessy Péter miniszterelnök is megjelent, felszólalt sõt a kitüntetéseket is Õ adta át. Egyébként a sportcsarnok azóta is üzemel. Színes és népes találkozók helye nemcsak a város, de a környezõ községek lakosainak is. Nemcsak a fiatalok, de a szórakozni vágyó idõsebb embereknek is kedvelt találkozó helye lett. A település már régen kinõtte a postahivatalt. Most végre ezt a jogos igényt is sikerült kielégíteni. A 2003-as esztendõben egy új, minden várakozást felülmúló postahivatal épült a város fõutcáján. Végre rendezésre került a város fõtere is. A korábban elhanyagoltnak tûnõ terület megújult és megszépült. A korábban itt folyó forgalmat az összevisszaság, a rendezetlenség jellemezte, ezt a helyzetet most egy szabályos körforgalom váltotta fel. Ezen túlmenõen az elkopott és elhasználódott járólapok színes, új járdakövekkel lettek kicserélve. Egyszóval már nem kell szégyenlenünk városunk fõterét. Az meg különösen emeli a térnek a szépségét, hogy tervezõi a tér parkosításáról sem feledkeztek meg. Több száz különbözõ lombos fa dicséri a tervezõk jó ízlését, ezenkívül virágágyakkal és bennük szebbnél szebb virágokkal is találkozhatunk. Örömmel tapasztaljuk, hogy ezeket a virágokat gondozzák is. Bábolna egy sportszeretõ település. Különösen a lovas és a labdajátékok örvendenek nagy népszerûségnek. Örömmel tapasztaljuk, hogy nemcsak a lakosság nagy része, fiatalok és idõsebbek kedvelik a szórakozásnak ezt a területét, hanem a társadalmi, gazdasági és állami szervek vezetõi is. Ma öröm kimenni a pályára. A mûfüves új pálya mellett a régi hagyományos pályák is rendezettek. Látszik rajtuk a karbantartás. Ami pedig a település közmûvesítését illeti, arra nyugodtan büszkék lehettünk. Minden utcánk járdásított, portalanítna ezenkívül a vízelvezetõ (belvíz, esõvíz) megoldott. Vezetékes víz, villany, csatorna, központi parabola antenna rendszer az egész településen, vagyis nyugodtan mondhatjuk, hogy városunkban mindenütt létezik és a lakosság szolgálatában áll. Sajnos az utóbbi idõben kedvezõtlen jelenségnek is lehettünk tanúi. A kedvezõtlen jelenség alatt a Mezõgazdasági Kombinát helyzetét értjük. Ez a hatalmas, kitûnõ üzem mely településünk fejlõdésének a motorja volt, úgy tûnik a végét járja. Megdöbbenten olvastuk megyei lapunk március 14-i számában a nagybetûkkel szedett cikket. ,,Elsüllyedt a híres bábolnai zászlóshajó’’. A cikk arról szól, hogy, az utóbbi idõben már halódó nagyüzem most már tényleg a végét járja. Ezt bizony mi, bábolnaiak nagyon sajnáljuk.


0/5 : Nincs értékelve

Hozzászólás beküldése