Üdvözlet

LOGINMESSAGE
Felhasználói név:
Jelszó:
Missing Code

Bejelentkezés / regisztráció:

[ ]
[ ]

Nincs kép!

Közelgő Események

Nincs közelgő esemény

Találkozzunk a Facebookon!

Közös tanácsú nagyközség

A település nagyközséggé nyilvánítása, ünnepi tanácsülés keretében 1979. január 5-én történt. Az ülésen megjelentek a megye vezetõi. Makri Pál, a megyei pártbizottság elsõ titkára, dr. Kiss István, a megyei tanács elnöke, dr. Horváth István, a járási pártbizottság elsõ titkára, dr. Nemes Vilmos, a járási hivatal elnöke, dr. Eke János, a járási hivatal elnök-helyettese, dr. Burgert Róbert, a mezõgazdasági kombinát vezérigazgatója. Az ünnepi ülést Tóth Károly, a tárkányi Egyetértés Termelõszövetkezet elnöke, a közös tanács elnökhelyettese vezette, az ünnepi beszédet Szakács Ferenc, a közös tanács elnöke mondotta. A nagyközséggé nyilvánítás nem a véletlen mûve volt. A település mind a lakosság számát tekintve, mind a közintézmények számát és mûködését tekintve elérte a nagyközségi követelményeket. Ezt az alábbi számadatok is bizonyítják. A lakosság által épített családi házak százai mellett az üzem is jelentõs infrastrukturális beruházásokat eszközölt. Felépült 4 lakótelep 296 lakással az alábbiak szerint. Kisfaludy lakótelep 68 lakás, Széchenyi lakótelep 236 lakás, Ifjúsági lakótelep 18 lakás, Rózsaerdei lakótelep 18 lakás. Az iparszerû termelési rendszerek gyorsan terjedtek, rövid idõn belül szinte az egész ország területét behálózták. Az érdeklõdõk sokasága látogatott Bábolnára. Különösen az esetenként megrendezésre kerülõ osztalékok idején - melyeken 3-400 ember is részt vett - ellátásukról gondoskodni kellett. A gazdaság a maga súlyával elérte, hogy az ÁFÉSZ helyi bolthálózata ennek megfelelõen alakult. A különbözõ boltok bõvítése és építése mellett, különösen a vendéglátás lett korszerûsítve, illetve megnagyobbítva. Olyan vendéglátó egységet hoztak létre, ahol egyezerre 3-400 ember is tudott ebédelni. Bõvítve és korszerûsítve lett a Kaszinó, ugyanis a tanácskozások itt történtek. Egyébként az ÁFÉSZ vezetõsége is átalakult. Vezetése Komáromba lett központosítva. A bábolnai irodaház felszabadult. Ezt a tanács bérbe vette és használta 1979 augusztusáig, ugyanis az új kétszintes tanácsháza erre az idõre készült el. Egyébként mint már említettük, a közoktatás területén átszervezések történtek. Ez Bábolnát is érintette. A korábban idekapcsolt majorokban Vasdinnyén, Tarcson és Ölbön is léteztek és mûködtek állami általános iskolák. Az átszervezés ezeket az iskolákat megszüntette, illetve mûködésüket Bábolnára kapcsolta. Az itt dolgozó pedagógusok vagy Bábolnára jöttek vagy elmentek. A bábolnai iskola ebben az idõben a helyi igényeket éppen csak ki tudta elégíteni, az idekapcsolt iskolák tanuló létszámával már 2 mûszakos tanítás keretében is csak nehezen birkózott meg. Kellett egy iskola! Ezzel a felsõbb szervek is egyetértettek, és ehhez, illetve ennek építéséhez a szükséges pénzt a helyi tanács rendelkezésére bocsátották. Az iskola rekord idõ alatt felépült és napjainkban is mûködik. Létezett ebben az idõben a 7-es major területén egy eléggé kibontott (ajtót, ablakait kilopták) épület. Korábban ló- és ököristálló volt. Most használaton kívül csúfította a környéket. A gazdaság vezetõsége elsõsorban a vezetõje, úgy gondolta, hogy ez az épület hasznosítható. Széleskörû eszmecsere kezdõdött arról, hogy mi legyen vele, illetve hogy milyen legyen? Végül is megépült! Olyan lett, mint amilyen most. Pihenési, szórakozási és kulturális célokat szolgál. Keretei között létezik egy nagy színpad, 350 férõhelyes mozi, 4 pályás modern tekepálya és mindezekhez egy nagy elõtér. A tekepálya országos tekeversenyek helyéül is szolgált. Voltak itt meg válogatott mérkõzések is, pl. a magyar-román, vagy a magyar-szlovák. Ma már az NB II- ben szereplõ Bábolna csapat pályája, székhelye. Szólni kell a település egészségügyi helyzetérõl. Az korábban is, és az utóbbi idõben is fájó pontja volt községünknek. A lakosság háromszorosára nõtt, az orvosi rendelõ maradt a régi. 1 orvos, 1 helyiségben. A betegek sokasága az utcán várakozott. Az gazdaság vezetõsége és a helyi tanács az egészségügyi szervekkel tárgyalt, azt akarták elérni, hogy ne egy orvosi rendelõ épüljön, hanem egy magasabb szintû egészségügyi centrum. Nagy és kemény harcok árán ez sikerült. Ma örülünk az egészségügyi intézményünknek, ahol a házi orvosokon kívül különbözõ vizsgálatokat is kaphatnak betegeink. Szerencsére van itt urológia, belgyógyászat, fogászat, vérvétel, röntgen stb., nem csak a bábolnai lakosoknak, de a környezõ községek lakosai számára is.


0/5 : Nincs értékelve

Hozzászólás beküldése