Üdvözlet

LOGINMESSAGE
Felhasználói név:
Jelszó:
Missing Code

Bejelentkezés / regisztráció:

[ ]
[ ]

Nincs kép!

Közelgő Események

Nincs közelgő esemény

Találkozzunk a Facebookon!

Újra együtt a közös tanácsban

Köztudomású, hogy a hetvenes évek idõszakában mind a társadalmi, mind a politikai és gazdasági szervek jelentõs átszervezésére került sor. A nagy egységek létrehozása volt a cél. Ugyanis azt gondolták az akkori illetékesek, hogy a hatékonyabb munka a nagyobb egységeknél jobban érvényre jut. Így került sor az állami, illetve a tanácsi szervek, majd az oldatási és egészségügyi szervek átszervezésére is. Nálunk Bábolnán az elsõ ilyen lépésre 1975. január 3-án került sor, amikor is hosszabb elõkészítés után létrejött Bábolna-Bana községek közös tanácsa Bábolna székhellyel. A történelem érdekessége, talán fintora is, hogy amíg korábban évszázadokon keresztül Bábolna tartozott Banához, addig most megváltozott, megfordult a sorrend. Persze meg kell mondani, hogy ez nem ment ilyen egyszerûen. Nem is mehetett. Érdekek tények és elképzelések ütköztek. A felsõbb szervek sem egyformán látták a dolgokat. Joggal! Ugyanis Banán a jó tanácsi munka feltétele adott volt. Nagyszerû községháza, jól képzett tanácselnök, jól mûködõ tanácsi apparátus és tanácstagság volt. Bábolnán mindez hiányzott. Nem volt tanácsháza, a meglévõ elnök nyugdíj elõtt állt, a tanácsi munka is hagyott kívánnivalót maga után. Azonban volt egy döntõ tényezõ. Ez pedig a Bábolnai Állami Gazdaság volt. Nem sokkal korábban a gazdaság új vezetést, talán azt is lehetne mondani, hogy új vezetõt kapott. Ez a Pécsrõl hozott fiatalember - akit úgy hívtak hogy Burgert Róbert – hihetetlen dolgokat mûvelt. A mezõgazdasági termelést szinte forradalmasította. A korábban veszteséges gazdaságból nyereséges üzemet szervezett. A munkahelyek sokasága - lehet mondani, hogy százai – teremtõdtek meg. Az ,,Iparszerû baromfihús és tojástermelési’’ rendszer, majd az iparszerû sertéstermelési rendszer és késõbb a kukoricatermelési rendszer adott lehetõséget arra, hogy a helyi munkaerô tartalékokon kívül más községek munkaerõ tartalékát is tudták foglalkoztatni. Pl. Banáról több, mint 300 ember járt Bábolnára, de ezt elmondhatjuk a többi szomszédos községrõl is. Nem csoda, hogy a tárkanyi tanács örömmel csatlakozott a Bábolna-Bana közös tanácshoz 1977 április 10-én. Csak megjegyezzük, hogy Tárkány csatlakozására a 3 községnek több, mint 7000 fõ lakosa lett. A tanácstagság 77 tagúvá fejlõdött, ebben Bábolna 25, Bana 21 , Tárkány 31 fõ tanácstagot adott. A korábban említett vita eredményeként a gazdaság ragaszkodott ahhoz, hogy a közös tanács elnöke és VB-titkára bábolnai legyen, a banai és tárkányi társközségekben egy-egy elnökhelyettes és egy adminisztrátor látta el a feladatokat. A Bábolnai Állami Gazdaság termelési sikerei kedvezõ hatással voltak az itt élõ lakosság helyzetére. Jó munkaalkalmakat és kereseti lehetõséget biztosított nemcsak a férfiak, hanem az asszonyok, sõt a lányok számára is. Az üzem az egyéb szociális kérdéseket, köztük a lakáskérdést is újszerûen próbálta megoldani. Az elhaszná lódott állami cselédlakásokra nem akart pénzt költeni, helyette arra ösztönözte a lakókat, hogy építsenek új, saját házat. Az ehhez szükséges házhelyeket a felsõbb szervekkel vívott kemény harc utána saját területébõl a helyi tanácson keresztül biztosította. A lakosok pedig akartak építkezni! Miért ne akartak volna, amikor óriási kedvezmények voltak. A házhelyek ára négyzetméterenként 6 Ft volt, kedvezményes házépítési kölcsön 100.000 Ft, bontási anyag, kavics. Homok, fuvar szinte fillérekért. Szinte hihetetlen házépítési program indult el. Döntõ szerepet játszott a társadalmi munka. Az építeni szándékozók összeálltak 12-15 fõs brigádokba. Ezek a brigádok egy-egy szakember irányításával, a lábazatot, a falazást is el tudták végezni. Minden szabadidõ, minden vasárnap a házhelyeken telt el. A saját házakon kívül egyéb közmûvek is épültek társadalmi munkával. A 16-os lakótelep 4 utcájának a vízvezeték hálózata is így épült. Nem csoda, hogy közel két évtized alatt a település 24 utcával bõvült.


0/5 : Nincs értékelve

Hozzászólás beküldése