Üdvözlet

LOGINMESSAGE
Felhasználói név:
Jelszó:
Missing Code

Bejelentkezés / regisztráció:

[ ]
[ ]

Nincs kép!

Közelgő Események

Nincs közelgő esemény

Találkozzunk a Facebookon!

Milyen volt a különválás?

(A község létrejötte)
Bábolnapuszta lakosai 1958. december 5-én nagy napra ébredtek. A puszta megszûnésének napjára. Ezen a napon ülést tartott a nem sokkal korábban megválasztott községi tanács. A 25 tagú testület elsõ ülését a ménesudvar közepén lévõ kaszárnya épületében, az akkori KISZ-helyiségben tartotta. (Ma Imperiál szálló.) Az ülésen a megválasztott 25 fõ tanácstagból 21 fõ megjelent és 4 fõ hiányzott az alábbiak szerint. Jelen voltak: Farkas György, Erdélyi Béláné, Major Tibor, Nagy Mihály, Horváth Ferenc, Németh József; Sárközi János, Farkas József, ifj. Böröcz Ferenc, Mészáros József, Dián Ferencné, Csernák László, Nagy László, Sipos József, Horváth Károly, Belsõ Károly, Szabó János, Szendrei Sándor, Gyuricza Vincéné, Szakács Ferenc, Rafael Miklós. Hiányoztak: Tóth Petrovszki Kálmánné, Ádám András, dr. Tóth István és Veller József. Az ülés elõször korelnököt választott Szendrei Sándor személyében- Ezt követõen a körelnök javaslatot tett az ülés levezetõ elnökére. A tanácsülést levezetõ elnöknek Szakács Ferencet (e sorok íróját) javasolta. Az ülés a javaslatot egyhangúlag elfogadta. A megválasztott levezetõ elnök rövid beszédet mondott, melyben hangoztatta, hogy az ülés levezetését legjobb tudása szerint és a törvények elvárásainak alapján fogja végezni. Majd örömét fejezte ki, hogy végre eljött az idõ az a nap, melynek befejeztével a jelenlévõ tanácstagok úgy állhatnak fel az asztaltól, mint egy új, önálló község vezetõi. Ezt követõen javaslatot tett az 5 tagú végrehajtó bizottságra, vagyis az új község, illetve a tanács szûkebb vezetõségére. Ennek alapja, név szerint javasolta a biztottság tagjainak Csernák László, Sipos József, Sárközi János, Németh József és Erdélyi Béláné tanácstagokat. A tanácsülés a javaslatot egyhangúlag elfogadta. Ezt követõen az elnök felkérte az újonnan megválasztott vezetõség tagságát, hogy jöjjenek ki az elnöki asztalhoz és tegyék le a hivatali esküt. Ezután az elnök felkéri a VB tagjait, hogy vonuljanak el és egymás között osszák el a funkciókat. Õ maga is segíteni fog. Az elvonulás után javaslatot tett a funkciókra, ennek alapján VB elnöknek és egyben tanácselnöknek Csernák Lászlót, nem függetlenített elnökhelyettesnek Sipos Józsefet, VB-titkárnak Erdélyi Bélánét, KB tagjainak Sárközi Jánost és Németh Józsefet javasolta. A tanácsülés az így elõterjesztett javaslatot egyhangúlag elfogadta. Ezt követõen még három bizottság ,,Népmûvelési és Oktatási’’, ,,Egészségügyi és Szociálpolitikai’’, valamint ,,Közgazdasági’’ bizottság megválasztására került sor. Ezt követõen hozzászólások következtek. Felszólaltak: Csernák László a frissen megválasztott tanácselnök, Musitz László, a járási hivatal képviselõje és Nagy Mihály tanácstag, aki a megyei tanácsnak is tagja volt. A község önállósága és különválása szinte határtalan örömöt váltott ki ott a tanácsülésen. Az eseményt rögzítõ megsárgult papírlapok nem tudják azt a lelkesedést, azt az örömöt visszaadni, ami ott kialakult. Ezt csak mi tudjuk, akik ott részt vettünk. Sajnos, mi is már csak kevesen, mindössze hárman élünk.


0/5 : Nincs értékelve

Hozzászólás beküldése