Üdvözlet

LOGINMESSAGE
Felhasználói név:
Jelszó:
Bejelentkezés / regisztráció:

[ ]
[ ]

Nincs kép!

Közelgő Események

Nincs közelgő esemény

Találkozzunk a Facebookon!

Az Iskola

Errõl a ,,régi’’ középületünkrõl az utóbbi 25 évben - a bábolnai lapokban -több írás is megjelent. 1970-ben az iskola 100 éves jubileuma alkalmából jó magam is írtam róla. 1993-ban Bábolna községgé alakulásának 35. évfordulója alkalmából Kovács Józsefné pedagógus tolla alól kerüli ki egy írás, majd 1995-ben az iskola fennállásának 125. évében Kun Istvánné összeállítását olvashattuk. A felsorolt írásokból tájékozódhattunk az iskola közel másfél évszázados munkájáról, az itt dolgozó pedagógusokról, arról a sok-sok nehézségrõl, gondokról és tegyük hozzá mindjárt. hogy örömökrõl is, amit ez a közel másfél évszázad produkált. Úgy hiszem, hogy mindezek után nekem már sok mondanivalóm nem lehet. Legfeljebb néhány gondolatot az iskola bõvítéseihez fûznék. Mint a korábbi írásokból, tudjuk, az iskola 1870-ben alakult. Mindössze 2 tanterembõl állt, egy okleveles és egy segédtanítóval mûködött. A korábbi írásokból azt is tudjuk, hogy az iskolát állandóan bõvíteni kellett. Ezek a bõvítések szükségszerûek voltak. Egyrészt az üzem állandóan fejlõdött és vele együtt nõtt a lakosság is, másrészt abban az idõben bõven volt az ,,Isten áldás’’ és egy-egy családban 5-6 gyermek is elõfordult. (Sajnos most nem így van.) Az elsõ bõvítés két évtized elteltével 1893-ban történt. Egy idekapcsolódó lakást számoltak fel és így 3 tanteremmel bõvült az iskola. Pár évtized után 1962-ben a bõvítésre újabb lehetõség nyílt. A nyugdíjba vonuló iskolaigazgató lakását alakították át tantermekké és így újabb 3 tantermet nyertek. Erre egyébként szükség is volt, mert idõközben a kinti iskolák egy része (Ölbõ, Tarcs) megszûnt és a tanulókat Bábolnához csatolták. Az igazi nagy bõvítések azonban csak ezután következtek. Bábolnának régi vágya volt, hogy az elemi és általános iskolákon túl egy magasabb szintû iskolával is rendelkezzen. Ezt az igényt korábban a lótenyésztés eredményei, majd késõbb 1960 után az újszerû iparszerû mezõgazdasági termelési módok bevezetése és oktatása indokolták. Ez a vágy végre megvalósulni látszott. 1964-ben elkészült egy új iskolarész 4 tanteremmel, mely ,,Mezõgazdasági Szakközépiskola’’-ként mûködött. Ez az intézmény közel egy évtizedes mûködés után csak az Isten tudja, hogy miért, megszûnt. 1974-ben újabb bõvítés történt. Ismét egy régi vágy teljesült. Megépült a 200 személyes napközis étkezde, modern konyhával és felszereléssel. Mindezek a bõvítések nagy és sok plusz munkát követeltek az akkori tantestületektõl elsõsorban az igazgatóktól. Volt ,,szaladgálni’’ való bõven. Dicséretükre legyen mondva, hogy végül is az akkori viszonyokat tekintve a célnak megfelelõ iskolát sikerült építtetniük. A régi iskola külsõ megjelenésében az 1870-es évihez viszonyítva alig változott. Különösen a két utcai front maradt meg a réginek. Adódott minden abból, hogy a bõvítések az épületen belül történtek és így a kinti megjelenést nem befolyásolták. A bõvítések egy másik része viszont alaposan eltér a hagyományos épülettõl. Itt van mindjárt ez a lapos tetejû építmény, a volt szakközépiskola. Nemcsak a tetõszerkezete, de egyéb méretei is eltérõek. Azután itt van a napközi szintén lapos tetõvel. Kár érte, mert valahogy nem illik a környezetbe. Mindezek semmit sem vonnak le azokból az erõfeszítésekbõl, amelyek ezekben az éveken az iskola korszerûsítése érdekében történtek. 1984-ben végre felépült az új iskola, tágas belsõ és külsõ terekkel és hat új pedagógus lakással. De ez már egy másik történet.


0/5 : Nincs értékelve

Hozzászólás beküldése