Üdvözlet

LOGINMESSAGE
Felhasználói név:
Jelszó:
Bejelentkezés / regisztráció:

[ ]
[ ]

Nincs kép!

Közelgő Események

Nincs közelgő esemény

Találkozzunk a Facebookon!

Újhelyi Imre utca

A banai úti lakótelep legszélsõ vagyis a hetedik utcája. Az itt kialakított 34 teleknek csak valamivel több mint fele, 19 telek van beépítve. A második 15 telken az építkezéssel kapcsolatos elõkészületek folynak. Az utca közmûvesítettsége teljes. Víz, villany, gáz, parabolaantenna-rendszer, csatorna az itt lakók rendelkezésére áll. Az utca portalanított, járda azonban még nincs. A felépült házak mindegyike nagyon szép! Az utca névadója Újhelyi Imre neves mezõgazdasági szakember és állatorvos. A magyar szarvasmarha-tenyésztés és tejtermelés kiemelkedõ személyisége. Újhelyi Imre 1866. január 12-én született, Dunapataj községben. Iskoláit Magyaróváron és Budapesten végezte. Az elõbbi helyen a gazdasági akadémiát, az utóbbin az állatorvosi fõiskolát végezte el. Iskoláinak elvégzése után a magyaróvári akadémia tanársegéde lett. Az állatgyógyászati tanszéken dolgozott, majd nem sokkal késõbb - mint rendes tanár - állategészségtant és tejgazdaságtant tanított illetve adott elõ. Hamarosan az intézel igazgatója lett. Új, most már jelentõs funkciójában feladatául tûzte ki a magyar tejtermelés, a tejfogyasztás magas szintre emelését. Õ már akkor tudta azt, amit napjainkban a reklámok nagy hangon hirdetnek, hogy a tej - élet, erõ, egészség. Az ezzel kapcsolatos elképzeléseinek megvalósításához különösen a feltételrendszer megteremtését tartotta fontosnak. 1896-ban megalapította és haláláig irányította a ,,Mosonmagyaróvári Szarvasmarha-tenyésztõ Egyesület’’-et. Majd ehhez kapcsolódóan 1903-ban megszervezte illetve létrehozta a ,,Tejkísérleti Állomás’’-t, melyet szintén több évig vezetett. A hazai ismereteken és tapasztalatokon túl arra törekedett, hogy az ilyen jellegû külföldi tevékenységet is megismerje. E célból külföldre utazott. Elsõsorban azokat az országokat kereste fel, ahol a tejtermelés és a szarvasmarha-tenyésztés magas szinten létezett. Németország mellett Hollandiában és Dániában is járt. A külföldön szerzett tapasztalatok alapján kezdeményezte a hazai tejszövetkezetek létrehozását. Fontosnak tartotta a szarvasmarha-állomány állategészségügyi helyzetének állandó vizsgálatát és javítását. Ezt a célt szolgálta az az ,,Állategészségügy1 Állomás’’, melyet 1893-ban állított fel Mosonmagyaróváron. A szarvasmarha gümõkór elleni védekezés egyik kezdeményezõje és megalapozója volt Magyarországon. Ezzel kapcsolatos tudományos munkájának eredményét a ,,Bang-Újhelyi eljárást’’ nemzetközi vonatkozásban is nagyra értékelték. Több tudományos dolgozatot írt. Fõbb munkái: - Kísérletek Koch ... a szarvasmarhákon (Bp. 1891.) - Kísérleti védõoltások a sertésvész ellen (Bp. 1896.) - A gümõkor elterjedésérõl és az ellene való védekezésrõl (Sopron, 1898.) - A Magyaróvári Szarvasmarha-tenyésztõ Egyesület 10 évi mûködése 1896-1906 (németül is). Újhelyi Imre nem élt magas kort. 1923-ban, 57 éves korában halt meg.


0/5 : Nincs értékelve

Hozzászólás beküldése