Üdvözlet

LOGINMESSAGE
Felhasználói név:
Jelszó:
Bejelentkezés / regisztráció:

[ ]
[ ]

Nincs kép!

Közelgő Események

Nincs közelgő esemény

Találkozzunk a Facebookon!

Nagyváthy János utca

A banai úti lakótelep ötödik új utcája. Itt 40 telek lett kialakítva. Beépítettsége befejezés elõtt áll, mindössze 5 telek van, ahol még építkezés folyik. A közmûvesítettsége teljes, miután víz, villany, gáz, parabolaantenna-rendszer és csatorna az itt lakók rendelkezésére áll. Az utca portalanított, járda azonban ezidáig csak az egyik oldalon épült meg. Miután ez is új utca, az ide épült házak is újak és nagyon szépek. Rendezetlenséget csupán a még nem épült kerítések hiánya okozza. Az utca névadója, Nagyváthy János a reformkor egyik nagy mezõgazdásza. Miskolcon született 1755. január 19-én, elszegényedett nemesi családból. Felsõbb iskoláit Sárospatakon végezte, itt jogot és teológiát tanult. Iskoláinak elvégzése után állást vállal - az akkori szokásoknak megfelelõen – egyik nagy fõúri családnál, gróf Szapáry Istvánnál nevelõsködik. Két év elteltével, végzettségének megfelelõ munkát talál. Losoncra megy tanárnak. Tanári állását szembaja miatt kénytelen otthagyni. Felgyógyulása után katonának áll be az akkori osztrák hadseregbe. A magas mûveltségû jó megjelenésû Nagyváthy katonai pályán is gyorsan halad elõre. Rövidesen kapitányi rangot ér el. Egységével bejárja Ausztriát. Belgiumot. Itáliát, vagyis megismerkedik Európa fejlettebb államainak életével. Mindenütt nyitott szemmel jár, így rengeteg tapasztalatot gyûjt. Különösen a gazdasági élet, ezen belül a mezõgazdasági termelés, érdekelték. 1786-ban hétéves katonai szolgálat után leszerelt. Ideiglenesen Bécsben telepedik le. Megismerkedik az osztrák fõváros társadalmi és politikai életével. Eljut az egyik szabadkõmûves páholyba is, melyet a haladó gondolkodású magyar fõurak, többek között Széchenyi Ferenc gróf és Festetics György gróf, és mások is látogatnak. Ismeretséget köt Festetics Györggyel, akinek a nagytudású, mûvelt, gazdasági kérdésekben jártas fiatalember nagyon megtetszik. Közben Nagyváthy az egyik Bécs környéki birtokon gyakornoki állást vállal, majd egy lehetõséggel élve Belgiumi tanulmányúton vesz részt. Hamarosan hazatér Budapestre. Itt is mûködik már szabadkõmûves páholy. Nagyváthy a ,,nagymívûség’’ szabadkõmûves páholynak lesz a tagja. (Csak megjegyezzük, hogy a ,,szabadkõmûves’’-ség a kor haladó szellemi irányzata volt.) Bekapcsolódik az ország társadalmi és politikai életébe, barátságot köt a kor nagyjaival, mindenekelõtt a nyelvújító Kazinczyval és a költõ Batsányival. Festetics György gróf 1791-ben Nagyváthyt meghívta birtokára Keszthelyre jószágkormányzónak. Birtoka ugyanis nagyon leromlott állapotba került. Nagyváthy a meghívást elfogadta. Nekiállta birtok rendbetételének. Váltógazdasággal, talajjavítással és egyéb eljárásokkal hamarosan talpra állította a birtokot. Újít az elszámoláson is. Õ vezeti be elõször a kettõs könyvelést. Eredményeire támaszkodva rábeszéli Festeticset, hogy mezõgazdasági szakemberek képzésére alapítson egy tanintézetet Keszthelyen. Az intézet meg is alakul 1797-ben. Nagyváthy lett az intézet elsõ igazgatója. Õ indítja útjára a késõbb tangazdasággal kibõvített és akadémiává fejlesztett Georgikon-t. Nagyváthy nemcsak gyakorlati, de elméleti szakember is volt. Több gazdasági élettel kapcsolatos írás került ki a tolla alól. Pl. 1791-ben a ,,Szorgalmatos mezei gazda’’ címû tanulmány, mely az elsõ magyar nyelvû gazdasági szakmunka volt. Ezen kívül a ,,Magyar házi gazdaasszony’’, a ,,Magyar practikus termesztõ’’, ,,A Magyar practikus tenyésztõ’’, ,,A Magyar gazdatiszt’’ - hogy csak néhányat említsünk. Több évi keszthelyi szolgálat után 1807. végén megvált a Festetics uradalomtól. Hogy miért? Ennek oka még ma is ismeretlen. A gróf Keszthely mellett Csurgón egy kis házat bocsájtott rendelkezésére és ez mellé még két jobbágytelket is adományozott. Élete hátralévõ részét itt élte le egyszerû körülmények között. Mûveinek egy része is itt született, melyek közül néhányat csak halála után adtak ki.


0/5 : Nincs értékelve

Hozzászólás beküldése