Üdvözlet

LOGINMESSAGE
Felhasználói név:
Jelszó:
Missing Code

Bejelentkezés / regisztráció:

[ ]
[ ]

Nincs kép!

Közelgő Események

Nincs közelgő esemény

Találkozzunk a Facebookon!

Marek József utca

A Banai úti lakótelep harmadik új utcája. Az itt kialakított 44 teleknek mintegy kétharmada (30 családi ház) már beépített. Az utca meglehetõsen felemás képet mutat. A keresztútig teljes a beépültség és a terület rendezettsége. A víz, villany, gáz, csatorna, parabola antenna rendszer eddig van kiépítve, sõt a mindkét oldalon megépült járda és az utca portalanítása is csak eddig tart. Ezen túl - mármint a keresztúton túl - a közmûvek nagyrésze hiányzik, ezenkívül pedig az itt lévõ területet sem éppen a rendezettség jellemzi. Az utca névadója dr. Marek József, a magyar állategészségügy nagy tudósa. Vágszerdahelyen született 1892. március 18-án. Az állatorvosi oklevelét 1882-ben szerezte. Ezt követõen megyei állatorvos, majd a Kõbányai Állategészségügyi Hivatal laboratóriumi vezetõje. Tanulmányait tovább folytatva 1898-ban bölcsész doktorrá avatták, majd az Állatorvosi Fõiskola laboratóriumi adjunktusa illetve tanára lett. Az itt végzett tudományos és oktató munkája mind idehaza, mind a nemzetközi tudományos életben ismertté, sõt elismertté tette a nevét. Mint köztudomású, az élelmiszertermelés a mezõgazdaságban történik. A növénytermelés mellett az állattenyésztés az, amelyik a mindennapi kenyerünk mellé a mindennapi tejet, tojást, húst, zsírt, stb. megtermeli. Nem mindegy azonban, hogy hogyan, és az sem. hogy, mit, mennyit, és mennyiért termel. Az is köztudott, hogy csak egésséges állat termelése használható illetve fogyasztható, és csak egészséges állat termelése gazdaságos. Az állategészségügy szerepe tehát döntõ jelentõségû. A betegség - fõleg nagytömegû állat esetén - óriási pusztítást és károkat okozhat. Védekezés? Mindenekelõtt a megelõzés, de ha már kitört a betegség, akkor a gyors és hatékony gyógyítás. A betegségek megelõzhetõk, gyógyításuk viszont csak a felismerés után lehetséges. Nemcsak a kórokozókat, de a kiváltó körülményeket is fel kell ismerni. Ennek volt nagy szakértõje és tudósa Marek József. Elsõnek állapította meg a baromfiakat tömegesen pusztító betegség, a neurolymhphomatost. Ezt a betegséget a nemzetközi tudományos körökben róla nevezték el. Napjainkban is ,,Marek-betegség’’ néven ismeretes. A másik ilyen súlyos betegség a mételykór volt. Ez is óriási pusztítást okozott a baromfi állományban, egészen addig, míg kórokozóját Marek doktor fel nem fedezte. Ezt követõen kikísérletezett egy hathatós gyógyszert, a ,,Distolt’’, amely szintén nagy feltûnést és elismerést váltott ki világszerte. A gyógyszert elõállító budapesti Chinoin gyár pedig, ennek köszönhette hírnevét és nem utolsó sorban gazdasági fellendülését. Marek József tudóstársával, Hutyra Ferenccel együtt több tudományos dolgozatot és tanulmányt írt. Így többek között: ,,Az állatorvosi belgyógyászat’’, ,,A klinikai diagnosztika’’, ,,Speciellen Phatológie und Therápia der Haustivere’’. Ez utóbbi két kötetes tanulmányukat, mely két kiadást is megért, több nyelvre is lefordították. Marek József munkáját a háborút megelõzõ években is elismerték és megfelelõen értékelték. Ezt bizonyítandó el kell mondani, hogy 1935-tõl a negyvenes évekig a magyar törvényhozás felsõházának is a tagja volt. Köztudomású, hogy nálunk a felsõházi tagok - eltérõen a parlament képviselõitõl - nem választás, hanem kinevezés útján kerültek tisztségükbe. Kinevezést pedig, csak azok kaphattak, akik jelentõs érdemeket szereztek a társadalomnak illetve a társadalmi életnek. Korábban már említettük, hogy neve, munkája nemzetközileg is elismert volt. Ezt egy érdekesség is alátámasztja. 1945-ben a Budapestre bevonuló szovjet csapatok állatorvos tisztjei ,,Marek tanár urat’’ keresték és parancsnokságuk nevében segítségüket ajánlották munkájához. Mint ismeretes, a háború után az elsõ ,,Kossuth-díjakat’’ 1950- ben adták ki. Az akkor már idõs, több mint 80 éves Marek Józsefet az elsõ Kossuth-díjasok között találjuk.


0/5 : Nincs értékelve

Hozzászólás beküldése