Üdvözlet

LOGINMESSAGE
Felhasználói név:
Jelszó:
Missing Code

Bejelentkezés / regisztráció:

[ ]
[ ]

Nincs kép!

Közelgő Események

Nincs közelgő esemény

Találkozzunk a Facebookon!

Kinizsi Pál utca

A 16-os lakótelep 5. utcája. A Radnóti utcából nyílik és az Ácsi útig terjed, mintegy 600 m hosszúságban. Annak idején az utcában 60 családi ház építésére alkalmas telek lett kialakítva. A beépítettség azonban még napjainkban sem teljes, jónéhány beépítetlen telek, fõleg az utca elsõ részében, most is található. Ezek a „lyukak” nem nagyon javítják az egyébként nem rossz utcaképet. A felépített házak ugyanis nagyon szépek és takarosak. Az utcában találhatunk néhány lakossági ellátást szolgáló üzletet. Mindjárt az utca elején van Kurdi Pál „Koccintó” nevû, kívülrõl is hangulatosnak tûnõ kisvendéglõje, az utca közepén Knoll Jánosné virágboltja van, ezt követõen Tóth Tibor vegyesboltja hívja fel magára a figyelmet, míg az utca Ácsi úti végén az IKR által üzemeltetett autószerviz mûködik. Ez az utca is, csak úgy, mint a legtöbb bábolnai utca teljesen közmûvesített, vagyis víz, villany, gáz, csatorna, telefon, parabolaantenna-rendszer az itt lakók rendelkezésére áll. Az utca portalanított és járdásított. Az utca lakói társadalmi munkában az utca két oldalára fákat ültettek. Az utca névadója Kinizsi Pál a magyar mondavilág egyik nagy alakja. Ettõl függetlenül valóban létezõ hús-vér ember, Mátyás király egyik hadvezére volt. Hatalmas erejét, tetteit a mondavilág nemcsak megõrizte, hanem ha lehet egy kicsit még el is túlozta. Származásáról különbözõ ellentmondásos hírek keringenek. Egyesek tudni vélik, hogy Bihar megyei nemes volt. Mások a nép egyszerû fiaként, molnárlegényként tartják számon. A monda szerint Mátyás király portyázó seregével - miután megszomjazott - megállt az egyik malom elõtt és vizet kért. A malom hatalmas termetû molnárlegénye megtöltött egy kancsót vízzel, azután felkapott egy malomkövet, azt tálcaként használva a kancsót ráhelyezte és félkézzel úgy nyújtotta a királynak. A seregnek és a királynak is elállt a lélegzete, és tágra nyílta szeme-szája ekkora erõ láttán. Mátyásnak megtetszett a legény. Megkérdezte van-e kedve a katonasághoz. Persze, hogy volt. Ezek után Mátyás testõre lett, majd idõvel az egyik leghíresebb és legképzettebb hadvezére. Mindez azt is mutatja, hogy Kinizsinek nemcsak hatalmas fizikai ereje volt, hanem a szellemi képességek tekintetében is kvalitása messze meghaladta az átlagot. Sok nagy csatában vett részt és gyõzött seregével. Az egyik leghíresebb ütközetét 1479. október 13-án Gyulafehérvár mellett a Maros partján elterülõ Kenyérmezõn vívta. Mohamed török szultán miután a balkáni népeket az elõzõ években legázolta és rabságba taszította, most Erdélyre vetette magát 100.000 fõs seregével. Báthory István erdélyi vajda segítséget kért Mátyás királytól. A király Kinizsi Pált és seregét küldte az erdélyiek megsegítésére. Báthory kis serege már harcban állta törökökkel a Kenyérmezõn és a túlerõvel szemben szorult helyzetbe került. Õ maga Báthory is megsebesült és több sebbõl vérzett amikor Kinizsi megérkezett. A török most már két tûz közé került - és annak ellenére, hogy létszámban még mindig többen voltak mint a két magyar sereg együttvéve - a csata kimenetele nem volt kétséges. A két karddal harcoló Kinizsi és a jól képzett zsoldos sereg (a Fekete sereg) óriási pusztítást vitt végbe a megzavarodott törökök között. Az ütközet befejeztével 30.000 török holttest borította a csatamezõt. Sajnos hõsi halált halt 8.000 fõ erdélyi vitéz is. A megvert török sereg maradványa az összerabolt zsákmányát hátrahagyva riadtan menekült Erdélybõl. Közel 50 évig (a Mohácsi vészig) nem mertek Magyarország földjére lépni. A magyarok pedig a csata után a gyõzelmet ünnepelték. A monda szerint Kinizsi úgy járta a gyõzelmi táncot, hogy mindegyik kezében egy-egy halott török volt, egyet pedig a fogai között tartott. Egy korabeli hõsi énekbõl idézünk egy részletet, amely Kinizsi tetteit méltatja:
,,Völgyeink neve lett siralomnak völgye Hegyeink neve lett Golgotának hegye Ám véráztatta föld termi az sudár fát Termi az magyar nép megszabadítóját. Küldé Kinizsi Pált Király udvarába Küldé Mátyást haddal töröknek nyakára Fut szultán vad hada Fut Mohamed maga Hõs Kinizsi Pálnak két hatalmas kardja Az török sorait szüntelen aratja Az kinek nevétõl e nagyvilág hangzik Az kinek kardjától török futamodik Az kinek hírétõl fél a török császár Kinek seregétõl retteg a janicsár Az a mi vezérünk az nagy Kinizsi Pál.’’


0/5 : Nincs értékelve

Hozzászólás beküldése