Üdvözlet

LOGINMESSAGE
Felhasználói név:
Jelszó:
Missing Code

Bejelentkezés / regisztráció:

[ ]
[ ]

Nincs kép!

Közelgő Események

Nincs közelgő esemény

Találkozzunk a Facebookon!

Mészáros utca

Az utca is és az utcanév is tulajdonképpen a ,,Mészáros út’’-ból lett kreálva. A Mészáros út vagy ahogy korábban nevezték a ,,Mészárosok útja’’, kelet felõl érkezve nyugati irányban, mintegy 2 km hosszan, helységnévtáblától helységnévtábláig szeli át a települést. Az út déli részén az üzem, az itt lakók munkahelye, az északi részén a község az itt élõk lakóhelye található. Ennélfogva ez az út el is választja és össze is köti a településnek e két részét. Funkcióját tekintve - anélkül, hogy hivatalosan kinyilvánította volna valaki - azt hiszem nyugodtan nevezhetjük a település fõutcájának. Az út, vagy utca nevével, illetve elnevezésével, lapunk hasábjain ezelõtt két évvel már foglalkoztunk. Miután azonban a téma napjainkban is aktuális, nem árt az akkori írásunk egy részét feleleveníteni. Idézzünk tehát az írásból, ,,Vajon miért Mészáros út? Honnan van ez a név? Kérdezik sokan és várják a választ. A dúsfantáziájú emberekben a válasz meg is fogalmazódik. Pl.: egyesek tudni vélik, hogy Mészáros Lázár az 1848-as szabadságharc volt honvédelmi minisztere a névadó. Mások szerint a névadó Mészáros Ági neves színmûvésznõ, aki egy filmforgatás alkalmával járt Bábolnán és ezen az úton szerepelt, de akadnak, illetve vannak olyanok is, akik az utca nevét Mészáros Miklóssal hozzák összefüggésbe, aki Bábolnán egy idõben vezetõ beosztásban dolgozott. Ezen állítások egyike-másika nevetséges képtelenség és nem felel meg a valóságnak. A valóság ugyanis az, hogy az út neve nem személyhez kötõdik. A XVII. és XVIII. században, mint tudjuk, közös ,,háztartásban’’ éltünk osztrák szomszédainkkal. A magyar fõváros ebben az idõben Pozsony, az osztrák Bécs volt. (Az osztrák ma is az.) E két nagyváros húsellátását abban az idõben Magyarországról biztosították. Miután más szállítási eszköz nem volt, az állatokat, vagyis a húst saját lábukon hajtották a felhasználás helyére a mészárosok és hajcsáraik. Az állatok hajtása a mostani Gyõr felé vezetõ úton történt. Így lett ez az út egyesek szerint ,,Mészárosok útja’’, mások szerint ,,Mészáros út’’. Régi írásokban mindkét változatra találunk utalásokat. Sárközy Sándor a bábolnai helytörténeti munka régi kutatója szerint a ,,Mészárosok útja’’ az eredeti név, viszont Ruisz Gyula ,,Bábolna a szabadságharc idején’’ c. könyvének a 23. oldalán a következõk olvashatók a bábolnai csatáról, az összeütközés a Mészáros-útnak a bábolnai és farkaskúti majorok közt fekvõ területén a mai 103. számú faültetvény körül folyt le.’’ (Csak megjegyezni kívánjuk, hogy a csata emlékmûve ezelõtt 5 évvel itt került felállításra.) Amint látjuk, ez a könyv nem ,,Mészárosok útja’’-t, hanem ,,Mészáros út’’-at ír. Azt hiszem, ezek nem lényeges eltérések, így mindkettõt elfogadhatjuk és használhatjuk. A Mészáros utca, ahogy ezt már említettük is egy érdekes kreáció. Valahogy nem tud azonosulni a belterületet átszelõ Mészáros úttal, mert ettõl jóval rövidebb. Az 1-es számtól a 40-es számig terjed. Az 1-es számú épület az RT. központi nagyirodája, a 10-es a Németh Lajos volt lakása, amely az utcától egy kicsit beljebb esik, a volt baromfiteleppel szemben épült. A Mészáros út, illetve utca egyébként a fõutcákra jellemzõ adottságokkal rendelkezik. Ide torkollanak illetve innen indulnak a Nagyigmándra, Banára, Tárkányra és Ácsra menõ utak. Ide torkollanak a község és az üzem utcáinak nagyobb része. Így a Csikótelepi út, a Jókai utca, a Petõfi Sándor, a Kossuth Lajos, a József Attila, a Mezõ Imre, a Tessedik Sámuel, a Cserháti Sándor, a Marek József, a Csekonics József, a Nagyváthy János, a Kozma Ferenc, az Újhelyi Imre és a Wesselényi Miklós utcák is. A Mészáros utcában több jelentõs középület van. Itt található Bábolna legrégibb épülete az 1700- as évek elején épült kastély, ma az RT. központi irodája és az utca 1-es számú épülete. Ezen az útvonalon van a két templom, a Kaszinó, melyrõl tudjuk, hogy Bábolna második legrégebbi épülete, itt található a szakorvosi rendelõ, az üzemi konyha, az ABC áruház, az ,,Aranypatkó’’ étterem és még jónéhány középület és családi ház. Ezen utca, illetve út mellett épült az IKR központ a Sportpálya és létesítményei, a Kisfaludy és a Széchenyi lakótelep is. Mindez azt mutatja, hogy ezen utca illetve útvonal valóban megfelel a fõutca kritériumának. Egyébként a Mészáros utca közmûvesített, portalanított és járdásított. Villany, víz, csatornahálózat, gáz, telefon, parabolaantenna rendszer az itt lakók rendelkezésére áll.


0/5 : Nincs értékelve

Hozzászólás beküldése