Üdvözlet

LOGINMESSAGE
Felhasználói név:
Jelszó:
Missing Code

Bejelentkezés / regisztráció:

[ ]
[ ]

Nincs kép!

Közelgő Események

Nincs közelgő esemény

Találkozzunk a Facebookon!

Előszó

A könyv szerzõjének felkérésére, hogy elõszót írjak és szerkesztõi feladatokat végezzek, szívesen, tettem eleget, mert a Bábolnai Fórum fõszerkesztõjeként már találkoztam ezekkel az írásokkal, s azokat a sajtó alá rendeztem. Most a felkérés alapján rendszerezve az írásokat, segíthetem a szerzõ munkáját. Ajánló sorokat írni mindig kedves kötelesség, különösképpen egy olyan könyvhöz, melynek tartalma minden ízében településünkhöz kötõdik, vannak könyvek, amelyek tanítanak, vannak amelyek szavaikkal elvarázsolnak, elsimogatnak, vannak amelyek felgyújtják lelkünkben a lángot, vannak amelyek szavait szívünkben mondjuk ki. A sorsfordító napokból néha semmit sem tud az emlékezet, jelentéktelen mozzanatokat, eseményeket melenget évtizedeken át. De minél jobban megismerjük településünk történelmét, szokásait, annál közelebb jutunk a valósághoz. Mit hagytak ránk elõdeink, az elsõsorban rajtuk, mit õrzünk meg mi ebbõl a természeti és szellemi kincsbõl, az rajtunk múlik s, hogy az utódaink miként sáfárkodnak ezekkel a kincsekkel, az pedig az õ feladatuk és felelõsségük. A könyv írója született bábolnai, aki itt élt születésétõl, itt dolgozott nyugdíjazásáig és tesz még ma is a közösségünkért. A könyv szerzõje az eligazodásban kíván segíteni, mert ez a könyv elsõsorban nekünk bábolnaiaknak szól. Szeretett lakóhelyünkrõl sokan és sokféleképpen írtak már. De a most megjelenõ könyv különbözik az eddigiektõl, mégpedig azért mert sugárzik belõle a településért érzett szeretet. Köztudott, hogy településünk léte, fejlõdése nem szokványos, természetesen voltak benne csúcsok és hullámvölgyek, s ez az írásokból is kiderül. A gazdaság a közélet változásai, a pusztából várossá válás részletei, a közintézményeink kialakulása, mûködésük, fejlesztésük, a lakosság létszámának emelkedése, az utcák számának növekedése, a lakótelepek kialakulása, minden fejlõdésünk benne van a könyvben. Úgy gondolom, hogy az összegyûjtött anyag átadása kötelességünk, hisz mi már azon az úton haladunk, hogy lassan a történelem lapjaira lépünk át. Aki olvassa e könyvet, bepillantást kaphat abba, hogy milyen változásokon ment keresztül a puszta a várossá válásig. Azzal az örömmel és reménységgel írtam az elõszót, hogy a kiadásra kerülõ könyv mindenkinek, aki olvassa örömet szerez, és betölti azt a szolgálatot amiért íródott. Bízom benne, hogy segítségével még jobban szeretjük majd településünket, Bábolnát!
Bábolna, 2010.
Cseh László
önkormányzati képviselõ, a kulturális és sportbizottság elnöke