Üdvözlet

LOGINMESSAGE
Felhasználói név:
Jelszó:
Bejelentkezés / regisztráció:

[ ]
[ ]

Nincs kép!

Közelgő Események

Nincs közelgő esemény

Találkozzunk a Facebookon!

Blázsik Ferenc

1896–1977

Az iskolavezetés a nyáron, pontosabban májusban közzétett egy felhívást, hogy az új iskola felépülésének 25 éves évfordulóján jubileumi ünnepséget rendeznek . És erre az alkalomra névadót szeretnének választani, vagyis kérték a város lakóit tegyenek javaslatot, hogy ki legyen az új iskola névadója. Én július 1-jén be is nyújtottam a javaslatomat egy személyre, de mivel nagyon kevés javaslat érkezett a képviselõ testület elnapolta a döntést, mert így nem lehetett igazságosan és egyértelmûen dönteni a névadó személyérõl. Most bemutatom azt a személyt, akit én javasoltam, és arra kérem a kedves bábolnaiakat, álljanak mellém és szavazzuk meg együtt Blázsik Ferenc gyémántdiplomás igazgató tanítót, hogy a képviselõ-testület dönteni tudjon a névadó személyérõl . 25 évesen mint fiatal néptanító a Kisbér – Tarcspusztai iskolától került Bábolnára 1921-ben. 1925-ben kiadott szolgálati bizonyítványában felettesei ezt írják róla: ,,Az iskolaszék egy fiatal kezdõ tanító törekvõ munkásságát ismeri el akkor, amikor egyhangú határozattal bizonyítja, hogy a Bábolnapusztai m. kir. áll. ménesintézeti iskolához a Kisbér Tarcspusztai m. kir. áll. ménesintézeti iskolától 92216/1921 sz. m. kir. Földmivelésügyi miniszteri rendelettel a szolgálat érdekében áthelyezett Blázsik Ferenc tanító alulírott napig megszakítás nélkül mûködik, mely idõ alatt a népoktatási törvényekben és utasításokban megszabott tanítói kötelességét nemcsak kifogástalan pontossággal teljesíti, de eredményes mûködésével úgy felsõbb hatóságoknak mint a szülõk teljes megelégedését és elismerését érdemelte ki „ 1935-ben kinevezik igazgatónak. 1944-ben meghal felesége Balázs Erzsébet, aki szintén a Bábolnai iskolánál tanított mint állami tanítónõ. Blázsik Ferenc mindig kereste a kompromisszumos megoldásokat, szigorú de gyermekszeretõ is volt egyben. Egész életében élvezhette a teljes lakosság tiszteletét, megbecsülését és szeretetét. 1962-ben ment nyugdíjba. Halála elõtt, 1974-ben elveszítette egyetlen agglegény fiát is és minden közeli rokonát. Arra kérem azokat az idõs embereket, akik még ismerhették Blázsik Ferencet, hogy meséljenek a fiatalabb generációnak, hogy ki és milyen volt Õ. Hogy õk is megismerhessék, mert csak így tudnak javaslatot tenni vagy szavazni az iskola névadójáról. És mindezek mellett még az a felemelõ nagyszerû lehetõség is megvan kicsiknek és nagyoknak egyaránt, hogy jelesebb iskolai napokon vagy ünnepeken kegyeletteljes tiszteletüket tehetik névadójuk síremlékénél a bábolnai régi temetõben. Arra kérek tehát minden bábolnait, hogy javasoljuk, vagy szavazzuk meg együtt Blázsik Ferencet, amikor majd erre újra hamarosan lehetõséget kapunk a városházától. Hogy gyerekeink idõsebb korukban büszkén mesélhessék:
ÉN BLÁZSIKOS VOLTAM
Böröcz Ferenc helytörténeti gyûjtõ Bábolna, Dózsa út 9.

0/5 : Nincs értékelve

Hozzászólás beküldése