Üdvözlet

LOGINMESSAGE
Felhasználói név:
Jelszó:
Bejelentkezés / regisztráció:

[ ]
[ ]

Nincs kép!

Közelgő Események

Nincs közelgő esemény

Találkozzunk a Facebookon!

Elfelejtett ősök 5.

1882-1899. közti időszak alatt, Wesenauer János látta el a papi teendőket Bábolnán. Elődje Bujni Mihály tábori lelkész, 1881-ben bekövetkezett haláláig töltötte be ezt a hivatalt. Wesenauer János volt az első plébános az önállóvá vált bábolnai plébániatemplomban. Egy korabeli hirdetményben a győri káptalan így ír erről: KATT a képre, hogy nagyobb legyen„... 1882. január 1-jétől deklarálom a joghatóságot és birtoklását ennek a parókiának. Az így alapított új parókiának, Bábolnának, adminisztrátora Wesenauer János lesz. Ő állíttatik oda, akit a Csanádi egyházmegyéből a győri egyházmegyébe a minap vettem át, valamint ezzel a plébánia javadalommal ellátom. A kánoni előírások szerint a plébániai vizsgát kitűnőre letette…” Wesenauer János mindössze 33 esztendős volt, amikor Bábolnára került, mint ahogy azt fentebb olvashattuk a Csanádi egyházmegyétől. Bábolnára kerülése talán nem volt véletlen! Ugyanis húga, Mária 1873-1902. közt tanítói állást töltött be Bábolnán. Mária férje Weiland Aurél főtanítóként dolgozott 1873-1878 között. Wesenauer János édesanyja 1883-ban hunyt el. Síremlékén olvasható: Wesenauerné szül. Dvorzsák Rozália 1829-1883. Érdekessége a dolognak, hogy egy 1882-ben kelt levélből kiderül, hogy a ménesnél szolgált egy Dvorzsák Antal nevű katonatiszt is. A plébános urat úgy látszik erős rokoni szálak fűzték Bábolnához. Szolgálati ideje alatt 1883-ban restaurálják a templomot. 1884-ben böjti oltárképet vásárol, melyet 1885-ben az uradalom fizet ki. 1887-ben összetűzésbe keveredik az uradalommal a temető haszonélvezeti jogát illetően. Ebben az ügyben a győri püspökség adja meg a megfelelő választ: „Bábolna, olyan polgári plébánia, mint más. A temető haszonélvezete még a katonai lelkészek idejében is a lelkészt illették meg. Miután a plébánia alapítási szerződésében erre nézve kivétel nem tétetett, nem látom át, minő jogcímmel igényli most az uradalom a temető haszonélvezetét a maga részére.” Egy másik 1887-ben kelt levélből azt is megtudhatjuk, milyen javadalomban részesült a plébános: „3657. sz. rendelet folytán ezen év április hó elsejétől számítandó évnegyedtől kezdve az egyházfi egy ostoros béres javadalmazásában részesítendő. Ez pediglen a következő: búza 240 kg, rozs 352 kg, árpa 160 kg, só 12 kg, tűzifa 4 m³, illetményföld 600 öl, készpénz 40-60 Ft.” Wesenauer Jánost fiatalon 50 éves korában érte a halál. Édesanyja és húga mellett alussza örök álmát.
[/right]Pusztai József Bábolnai Fórum melléklete Hagyományőrző 2002. július[/right]

0/5 : Nincs értékelve

Hozzászólás beküldése