Üdvözlet

LOGINMESSAGE
Felhasználói név:
Jelszó:
Bejelentkezés / regisztráció:

[ ]
[ ]

Nincs kép!

Közelgő Események

Nincs közelgő esemény

Találkozzunk a Facebookon!

Városunk régi temetőjének története

Bábolna helytörténetét kutatom és gyűjtöm. Már régóta hiányát éreztem egy olyan adattárnak, amelyből neveket, évszámokat és egyéb adatokat azonosíthatok. És mivel én városunk régi temetőjét mindenkoron a település tükrének tekintettem, így elhatároztam, hogy feldolgozom a régi temetőt, mint valósághű adattárat. Először csak egy listára gondoltam, ami tartalmazza a születési és halálozási évszámokat, és régi sírok esetében egyéb foglalkozási adatokat. Minden egyes síremlék adatait pontosan feljegyeztem, a ledőlt síremlékeket segítőkkel felállítottuk, a régi síremlékeket a mohától és folyondároktól megtisztítottam. Ez a munka egy teljes nyaramat felemésztette, de nem bántam meg, mert munkám folyamán nem győztem fogadni a helyi lakosság dicséretét, hálás köszönetét. Volt, aki először együtt érzően sajnált, mert először azt hitte, netán megbuggyantam, hogy minden javadalmazás nélkül megtisztítok, és szépen olvashatóvá teszek minden olyan síremléket, amely régi és gondozatlan. Később aztán ő dicsért a legjobban, és örömmel nyugtázta, hogy milyen szép ez, vagy az a síremlék. Az emberek kezdtek felfigyelni. A sok megtisztított síremlék szomorúan vagy bánatosan, hang nélkül, de mégis kiabálva adta tudtul a világnak emberi sorsok, tragédiák tömkelegét. Most az az ember is megállt egy-egy pillanatra némelyik ismerős síremlék előtt és rótta le tiszteletét, aki korábban közömbösen haladt el előttük. Az emberek elkezdtek anekdotázni, különböző történeteket mesélni az itt nyugvó emberekről. Ettől jobb és szebb fizetséget elképzelni sem tudtam volna magamnak. Aztán egyre többen kerestek meg azzal, hogy nem találják rokonaikat, barátjukat, ismerősüket. Amikor aztán egy napon, amikor éppen egy síremlék feliratát kaparásztam, két idős, hetven és hetvenkettő év körüli hölgy jött oda hozzám, és angolul próbáltak szór érteni velem, s amikor ez nem sikerült, német nyelvre váltottak. Ekkor már valamelyest szót értettünk egymással, és amikor odakísértem őket a síremlékhez, örömmel és boldogan magyarázták, hogy Brudermann ménesparancsnok az ő „Grósz-Grósz fater”, amit én úgy értelmeztem, hogy az ük nagyapjuk. Ők most Hollandiában élnek, és rettentően boldogok, hogy megtalálták ük nagyapjuk síremlékét, és leróhatták tiszteletüket előtte. Azóta is levelezünk egymással olyan formában, hogy a Lovas múzeum dolgozói fordítják levelezésünket. Aztán Kelemen Imre, volt bábolnai jószágigazgató fia keresett meg Amerikából, Los Angeles városából levélben, és fotókat meg írásos anyagot kért tőlem emlékiratai megírásához. Amikor aztán Arentschild Detlev volt ménesparancsnok lányát, Arentschild Magda látogatását kellett kalauzolni id. Burai Béla bátyámmal, és amikor Pettkó Szandtner Tibor, volt bábolnai ménesparancsnok unokáját, Szandtner Gábort kellett kalauzolnom, már felmerült az az igény, hogy nem elég a pontos lista, hanem szükség lenne egy pontos, és jól használható térképre is a régi temetőről, hogy a turista és az egyéb látogató, érdeklődő könnyen és gyorsan eligazodhasson a temetőben. Így született meg a térkép, ami elég sok munkát adott, lévén a régi temetőnk elég rendezetlen, a baloldali egyes és kettes szektorban, de még a jobboldali hármas és négyes szektorok elején sincsenek szabályos sorok, hanem elég össze-vissza állnak a síremlékek. A ménesbirtok felől jelezték azt az igényt, hogy olyan térképet szeretnének, amely egyértelműen eligazít, hol nyugszanak azok az emberek, akik valamikor méneskatonaként szolgáltak Bábolnán. Az általános iskola részéről jött a jelzés: nekik olyan térkép kellene, amin fel vannak tüntetve a valamikor Bábolnán szolgálatot teljesítő tanítók síremlékei. Így alakult ki aztán egy egységesen, mindenki által jól használható térkép.
Azután a városháza felkérésére, mely hivatalt a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és múzeum főigazgatója, dr. Holló József altábornagy, valamint a Belügyminisztérium Önkormányzati Helyettes Államtitkára megkeresésének eleget téve, a városháza munkatársai megkértek, hogy készítsem el a katonasírok, háborús síremlékek, katonai emlékművek, a katonák név szerinti listáját az egyéb fellelhető adatokkal együtt. Ezek az adatok kellenek ahhoz, hogy ezt a történelmi eseményekkel hazánk nemzetközi kapcsolataival, illetve a helytörténeti emlékekkel is összefüggő feladatot eredményesen tudják ellátni, részletes információkra van szükségük a magyarországi emlékművekről, ezek gondozásának körülményeiről. Külön örömömre szolgál, hogy az elkészített listám és térképem a régi temetőről a városháza temetési adminisztrációt végző dolgozóinak munkáját nagyban megkönnyíti. Végül a temetőben sétálva –ha csak a legnevezetesebb síremlékeinket említem is- bőven van mit sorolni. Itt nyugszik báró Boxberg Frigyes őrnagy volt ménesparancsnok lánya: Olga de Boxberg, mellette Fadlallah El Hedad Mihály vezérőrnagy, volt ménesparancsnok és Brudermann Rezső alezredes, volt ménesparancsnok. Ők ketten hozták Bábolnára arábiai expedíciójuk során a híressé vált tenyészméneket és tenyészkancákat. Itt nyugszik Patzolt József tábornok ménesparancsnok. Ő volt az, aki 1897-ben fogadta a sziámi király látogatását Bábolnán, amit aztán száz év múlva, 1997-ben felelevenítettek a thaiföldi nagykövet látogatásával, akiket dr. Papócsi László fogadott a kaszinó épületében. Itt nyugszik még Eckert József alezredes, ménesparancsnok, és Anton Tavera őrnagy –bár ő a Mezőhegyesi ménes parancsnoka volt egészen haláláig-, mégis itt Bábolnán temették el. Ennek miértjét még nem tudtam kideríteni. Itt nyugszik még Kotucs János igazgató-tanítónk. Adorján István igazgató-tanító felesége, Torma Ilona állami tanítónő, Blázsik Ferenc igazgató-tanító, Francsics Sándor igazgató-tanító és még hét tiszteletreméltó és nagyra becsült tanítónk, még sorolni lehetne sok-sok ismert és neves valaha helybeli lakosunkat. Csak ki kell sétálni a régi temetőbe, és körülnézni: a kövek mesélnek.
Böröcz Ferenc Helytörténeti gyűjtő, Bábolna Bábolnai Fórum, 2008.október

5/5 : 1 szavazat

Hozzászólás beküldése

 • magdigyarmathy

  Tisztelt Böröcz úr!
  Minden tiszteletem az Öné! Igy ismeretlenül is megköszönöm munkáját, mi is ezt csináltuk Budapest régi kerületében egy temetőben, s ez nagyon hálás feladat volt. Reménységgel tölt el,
  hogy dédszüleim sirja is megtalálható. Sajnos családunk leszármazottjai már nincsenek Bábolnán, de bizom benne, hogy
  mint alapitók sirjai az Önök jóindulatának köszönhetően meg vannak. Dédszüleim Fehér János és felesége, valamint Mattesz József és felesége. Nagyon megköszönném, ha tájékoztatna.
  Hálás köszönnettel. Gyarmathy Sándorné

  0 0