Üdvözlet

LOGINMESSAGE
Felhasználói név:
Jelszó:
Bejelentkezés / regisztráció:

[ ]
[ ]

Nincs kép!

Közelgő Események

Nincs közelgő esemény

Találkozzunk a Facebookon!

Elfelejtett ősök 3.

Bábolnán 1899-1931 közti időszak alatt, Schadl József látta el a papi teendőket. Elődje Wesenauer János feltehetően 1899. május 11-én bekövetkezett haláláig töltötte be ezt a hivatást. Schadl József a második, aki az önállóvá vált bábolnai plébánián tevékenykedett. Munkálkodásának ideje alatt három pénznemben is kellett végeznie elszámolásokat. 1899-ben a még forint-krajcár elszámolás folyt. Majd jött a korona-fillér rendszer, ebből 1926 végéig sikerült 428 000 koronás hiányt összehozni. Ezt az összeget a Földművelési Minisztérium 71410/1927.sz. rendelete alapján a bábolnai uradalom (Ménesbirtok) fizette ki. És ettől az időtől kezdve (1927) lépett életbe a pengő-fillér elszámolási rendszer. 1903-ban a plébános saját kérésére leltárt készítenek, melynek során megállapítást nyer 81 tárgykörben 283 db leltári tárgy: „Jelen leltári kivonat fő Schadl József bábolnai plébános úr megkeresésére adatott ki azon megjegyzéssel, hogy az ezen leltárban felsorolt templomi felszerelésekre a bábolnai Magyar Királyi Állami Ménesbirtok tulajdonjogát teljes mértékben fenntartja.
Bábolna, 1903. Október hó 27-én”
Schadl József plébános, iskolai hitoktató és egyben az akkori iskolaszék tagja. Ősei Bajorországból vándoroltak Magyarországra és Győrben telepedtek le. Egy levélében így ír erről: Schadl Tamás született 1728-ban Bajorországban. Schadl Tamás a bajorországi Maisachról szakadt Győrre. 1759.március 7-én felvették a Győr városi polgárok közé.” Felmenői Győr-nádorvárosban a Zöldfa vendéglő tulajdonosai voltak. Szülei Schadl József és Kreszta Mária tíz gyermeke közül József az elsőszülött.
A képen Schandl József is látható
Pusztai József A Bábolnai Fórum melléklete Hagyományőrző, I. évf. 2. szám 2001. december

Gyászjelentés Schadl József bábolnai plébános haláláról

Schadl József Bábolna pusztának 32 éven át buzgó plébánosa, életének 61.-ik évében július hó 15-én meghalt. A megboldogultat július 17-én temették el Győrött, a családi sírboltban, óriási részvét mellett. A temetésen megjelent Fetser Antal megyéspüspök udvari papjai kíséretében, a székeskáptalan képviselői, a győri papság nagy számban, a ménesbirtok kormányzója és katonai parancsnoka, az elemi iskola igazgatója, az iskolás gyermekek küldöttsége és szerető hívei szép számban. A temetési szertartást nagy segédlettel Szohurek Antal kisbéri esperesplébános végezte. A kisbéri kerület papságát melyhez a megboldogult tartozott, Surányi Ferenc apát, komáromi plébános, Horváth János ászári és Holenczer István banai plébánosok képviselték. Az elhunytban Schadl Jenő győri kir. ítélőtáblai bíró és dr. Schadl Ernő budapesti kir. törvényszéki tanácselnök testvérbátyjukat gyászolják.
Komárommegyei Hírlap, 1931. július 25.

0/5 : Nincs értékelve

Hozzászólás beküldése