Üdvözlet

LOGINMESSAGE
Felhasználói név:
Jelszó:
Bejelentkezés / regisztráció:

[ ]
[ ]

Nincs kép!

Közelgő Események

Nincs közelgő esemény

Találkozzunk a Facebookon!

Jókai Mór banai kapcsolatairól

(megjelent a Bábolnai Híradó 1975. augusztusi számában)

Idén ünnepeljük a nagy magyar író születésének 150. évfordulóját. Kevesen tudják, hogy az írónak milyen közeli kapcsolatai voltak Bana községgel.
Én erre akkor jöttem rá, amikor elolvastam „Az aranyember” című regényét, majd az „Utóhangok az Aranyemberhez” c. részt is áttanulmányoztam. Ebben az alábbiakat írja Jókai:

„Az anyai ágról való dédapám már nem volt olyan gazdag, de annál híresebb: ő volt II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek titoknoka, Pulay, ki a külhatalmasságokkal fenntartá az összeköttetést a fejedelem részéről.
De nagyanyai ágról, nagyvagyonú családból volt közös eredetük a Szücsökéből.
Szücs Lajosné a 70-es években mindenkitől ismert alakja volt a budapesti társaságnak. Nagy háza volt a Múzeum körúton, villája Balatonfüreden… Jótékonyságáról beszélt minden közintézmény…
Én is kaptam valamit: ennek a regénynek az alapeszméjét. Egy délutánon összehozott vele a véletlen. Együtt utaztunk át a „Kisfaludy” gőzösön, Balatonfüredtől Siófokig.
A feleútban kegyetlen nagy vihar fogta el a hajót: a veszedelmes Bakony szele egyszerre háborgó tengert alakított a kedves tóból: az utazók férfija, nője mind tengeri betegséget kapott, s menekült a kabinokba. Csak mi ketten: nagynéném és én maradtunk a fedélzeten, fel sem véve az egész hajótáncoltató zivatart.
„Csak fenntartja mibennünk az erejét az ősi Szücs-vér” –mondá nagynéném.
S aztán odaültetett maga mellé, és azalatt, míg a hullám dobálta a hajót, hogy annak egyik lapátkereke folyvást a levegőben kalimpált, elregélte nekem azt a történetet, ami az „Aranyember” regényemnek a végét képezi…”

Bana határában nemrég még meg volt a Pulay-tag, és ott állt Jókai anyjának a szülőháza is. ezt a tanyát pár éve lebontották, helyén ma már csak pár lombos fa van.
A banai régi temetőben azonban ma is megvannak a Pulay-család síremlékei. Az egyik kövön, jól olvashatóan, az alábbi szöveg van:

„1822. esztendőben október hónap 4. napján tettetett ide Szücs Erzsébet Asszonyság.
Néhai Vitéz Nemzetes pulai Pulay Dávid Úr özvegye. Életének 68.,
özvegységének 16. esztendejében.
Néhai kedves Férjének porrá vált tetemi mellett nyugodjon csendesen.
A sok könnyhullások által tiszteltetett ide temettetett virtusokkal ékes test.”

Ezeknek az író banai kapcsolatit igazoló régi emlékeknek egy része már a pusztulás szélén áll, jó lenne valamit tenni a még meglévő emlékek megóvására. Szeretném ezt a tanácsunk figyelmébe is ajánlani.

Sárközi Sándor
Bábolnai Fórum, 1999. október

0/5 : Nincs értékelve

Hozzászólás beküldése